Sloupková technologie

Pro naše stavby používáme moderní high-tech technologii difúzně otevřené skladby. Která řazením jednotlivých vrstev od interiéru k exteriéru zajišťuje možnost difúze vodních par. Pro dřevěnou kostru volíme velice kvalitní řezivo KVH. Již při projektu dáváme velký důraz na provedení jednotlivých detailů. Tento proces však nekončí ani při realizaci stavby. Jsme si vědomi, že především u dřevostaveb právě kvalita provedení detailů ovlivňuje kvalitní výsledek celé stavby.
 
 
 
 

Co je to difúzně otevřený systém?

Difúzně otevřený systém znamená to, že zejména obvodový plášť domu je navržen tak, aby umožnil volný prostup plynů a vodních par mechanismem molekulárního přenosu směrem do exteriéru.
Používáme paropropustné materiály které zamezují pronikání vody, vzdušných nečistot či hmyzu do interiéru, ale zároveň umožňují prostup plynů a vzdušné páry směrem do exteriéru. 
Naše konstrukce je navržena tak, že faktor difúzního odporu v konstrukci směrem do exteriéru klesá, i proto velice rádi používáme odvětrávané dřevěné fasády. 
 

Difúzně otevřený systém a jeho tři hlavní výhody:

1) Pohyby plynů způsobené difúzí v konstrukci jsou nepříznivé pro všechny mikroorganismy, houby a plísně. Tím se zlepšuje kvalita vnitřního prostředí v budově. V zimě dochází v konstrukci vlivem snižování hmotnostní vlhkosti materiálů k relativnímu vysoušení.
2) Konstrukce stěny je tvořena z velké části velice ekologickými, obnovitelnými a stoprocentně zdravotně nezávadnými materiály.
3) Nosné prvky našich konstrukcí tvoří řezivo KVH - konstrukční masivní dřevo z jehličnanů jehož požadavky zpracovali sjednocené německé spolky pil /VDS/ a svaz německých mistrů tesařů. Je to produkt se sledovanou kvalitou a jasně definovanými vlastnostmi.

 

Výhody řeziva KVH:

  1. vysoká (sledovaná) kvalita, přesnost 
  2. obnovitelný materiál 
  3. ekologická výroba 
  4. vysoká flexibilita 
  5. konstrukční ochrana proti houbám, škůdcům a požáru 
  6. minimální vlhkost
  7. minimální dotvarování

 

OSB desku používáme u vnitřního povrchu jako ztužující a zároveň parobrzdnou vrstvu (spáry pero a drážka jsou přelepovány speciální páskou).
DHF deska, kterou používáme u vnějšího líce konstrukce obvodového pláště, zajišťuje stabilitu budovy a zároveň propouští vodní páry směrem do exteriéru. Naopak zamezuje případnému vnikání vody do spodních vrstev, které tímto chrání.
KVH řezivo je vysoce sofistikovaný dřevěný výrobek, který zaručuje maximální kvalitu dřevěné nosné kostry.