Realizace dřevostavby se sloupkovou konstrukcí

Zajímá Vás, jak vypadá průběh realizace dřevostaveb Domesi? Následující řádky Vám přiblíží základní etapy stavby od výkopu až po dokončovací práce. Celý proces realizace individuálního návrhu dřevostavby Domesi trvá ve většině případů cca 6 měsíců. 

 

 1. ZÁKLADY

Po zaměření pozemku je první prací na staveništi výkop a betonování základů. Následuje betonáž základové desky, její hydroizolace a celý proces je završen betonáží krycí mazaniny. V této fázi se provádí také zavedení sítí.  

 

 2. KOSTRA 

Na hotovou základovou desku se ukotví základový práh, na který se instalují přízemní obvodové stěny z KVH řeziva. Hotové obvodové stěny se potom osazují stropními trámy, na se které následně pokládají OSB desky. Vzniklá plošina pak slouží jako pracovní plocha pro výstavbu obvodových stěn případného prvního patra (pokud se nejedná o přízemní objekt). Tato poschoďová skladba je typickým znakem stavební techniky "Platform-Frame". 
Po dokončení obvodových stěn přichází na řadu konstrukce krovu a pokládka střechy. Následuje opláštění obvodových stěn DHF deskami, paropropustnými, voduodvádějícími deskami s funkcí izolace proti působení větru. Do zvnějšku již opláštěné konstrukce se potom vkládá tepelná izolace z minerální vaty a obvodové stěny jsou nakonec uzavřeny opláštěním z OSB desek. Jejich vrstva tvoří parobrzdu zabraňující pronikání vlhkosti z interiéru do nosné konstrukce. V další fázi probíhá osazování oken a příprava vnitřních stěn.  

 

 3. SÁDROKARTONY 

Před vnitřní stranu obvodových stěn se instaluje sádrokartonová předstěna. Do prostoru mezi deskami sádrokartonu a vrstvu z OSB desek se instalují hrubé vnitřní rozvody (elektřina, voda, kanalizace, atp.) a zbytek prostoru vyplní tepelná izolace. Stejně jako obvodové stěny, tak i vnitřní nenosné příčky a podhledy mají vnitřní povrchovou vrstvu tvořenu ze sádrokartonových desek. Pro nosnou konstrukci používáme systémové rošty. Po zaklopení sádrokartonů a dokončení hrubých rozvodů ve stěnách a podlahách následuje vylití hrubých podlah.

 

 4. VNĚJŠÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Současně s pracemi na hrubých rozvodech a konstrukcích v interiéru probíhá i instalace vnějšího obvodového pláště, tedy fasády. Ta může mít několik podob; od klasické stěrkové po moderní odvětrávané fasády z palubek, dřevěných latěk či cementovláknitých desek. Součástí obvodového pláště je přirozeně také osazení stínicí techniky.

 

 5. DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Ve finální fázi se provádějí dokončovací práce v interiéru: malby, obklady, instalace schodiště, pokládka podlah, osazení interiérových dveří atd. Následuje úklid a předání stavby budoucímu uživateli.