Frymburk

Navrhovaný objekt leží na břehu Lipenské přehrady v obci Frymburk. Na pozemku je existující základová deska s prostupy TZB. Deska byla navržena původně pro jiný objekt, který se předchozím majitelům parcely nepodařilo realizovat. Desku navrhujeme využít pro tuto stavbu, proto vycházíme z půdorysného obrysu desky a tento uzavíráme do jednoduchého obdélníkového tvaru.

Hmota domu je navržena jako kompaktní tvar se sedlovou střechou. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Jednoduchost stavby je podtržena materiálovým řešením – kombinace bílé omítky s tmavě šedým oplechováním a plechovou střechou a dřevěný interier vystupující dřevěnými špaletami oken a dveří. Z jednoduché hmoty domu vystupují ve štítech kostka skladu při vstupu a kostka terasy horního podlaží s výrazným zavětrováním. Výška stavby u hřebene je  7,2m.

Z úrovně domu je otevřený výhled od jihu k severu přes přehradu. Příjezd na pozemek je z východní strany. Dům jsme v návrhu orientovali nejširší prosklenou plochou z obytné části k západnímu panoramatickému výhledu. Pro největší prosklené plochy je zde uvažováno exterierové stínění z textilních rolet modré barvy. Obě nadzemní podlaží mají obdobnou dispozici: střední chodba, z jedné strany část s ložnicemi a z druhé strany (orientované k sousedním domům) je technické a hygienické zázemí, na straně k výhledu pak obytná část s výrazným zasklením.

Konstrukce domu je uvažována jako stavba z masivních dřevěných panelů. V interieru jsou z větší části dřevěné panely jako pohledové. Vnější stranou konstrukce je minerální tepelná izolace s bílou omítkou.

 

Název: RD Domesi – Frymburk

Autor: Prodesi – Pavel Horák

Spolupráce: Radim Oblouk

Projektant: Jan Švarc

Investor: soukromá osoba

Dodavatel: Domesi, s. r. o.

Užitná plocha: 135,8m2

Vizualizace

Skici

Půdorysy