Svatý Jan

Nevšední příroda, les, kopce, rozličné stavby, které pojí pokora a touha začlenit se do pohádkového okolí. To je oblast kolem obce Svatý Jan pod Skalou. Dvě rodiny koupily pozemek pro svůj společný dům, včetně části sousedícího lesa, pro život v blízkém kontaktu s přírodou, pokud možno nezávislém na okolním světě. Navržený dům splňuje nejen představy jeho budoucích obyvatelů, ale dodržuje i obecná pravidla stanovená útvarem CHKO pro budoucí stavby v širokém okolí.

Sedlová střecha, obdélníkový půdorys, přesahy střech, jednotný charakter definovaný jako "dům vesnického typu". Přes tato značně určující pravidla vznikl návrh domu lapidární formy, hmotou respektující předpoklady pasivního domu, který stále zapadá do prostředí lesa. Společně využívané části domu jsou ve středním traktu, části pro dvě rodiny zůstávají víceméně zrcadlově uspořádány.Přízemí je obytné, otevřené velkými okny na jih, úzkými na sever do lesa. Pod střechou mají své místo pokoje a ložnice s koupelnami. Dům má sklep, který funguje jako sklad pro rozličné a četné koníčky obou rodin. Fasáda z vertikálních modřínových prken je kompozičně doplněna barevnými deskami, sokl je obložen kamenem, střecha je ze skládané plechové krytiny šedé barvy.  

Název: RD Domesi – Svatý Jan
Autor: Prodesi - Pavel Horák
Spolupráce: Jakub Loučka
Realizace:
Investor: soukr. osoba
Dodavatel: Domesi, s. r. o.
Užitná plocha: 190 + 31,5m2

Vizualizace

Skici

Půdorysy