Proseč pod Ještědem

Navrhovaný dům leží v obci Proseč pod Ještědem. Pozemky jsou na svahu orientovaném jižním směrem. Uprostřed řešených parcel se nachází stávající objekt chaty. Tato stavba bude odstraněna a na jejím půdorysu vznikne tento rodinný dům. Příjezd k pozemku je z jeho severní strany. Zde umisťujeme nově plochu pro stání dvou aut.

Z místa stavby se otevírá daleký výhled jižním směrem. Z východní strany je ve velkém odstupu sousední pozemek s rodinným domem. Ze západu je koryto potoka a podél něj vzrostlé stromy. Navrhovaná stavba je dvoupodlažní se sedlovou střechou ve sklonu 45°. Hřeben střechy prochází mimo osu domu. Tvar domu takto reaguje na šikmý pozemek a sklon střechy terén jakoby opisuje. Hmota objektu je kompaktní a podélná, ve směru vrstevnic pozemku. Největší prosklená plocha domu je z obytného prostoru, orientována k širokému výhledu na jih a východ. Vstup do domu je ze severní strany přes zádveří, které je vysunuté z hmoty domu. Toto zádveří je uvažovánu i jako spojovací část mezi novou stavbou a stávajícím skladem při severní straně domu. V přízemí domu se nachází hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou, samostatné WC a část rodičů s vlastní koupelnou. Ve druhém podlaží jsou umístěny pokoje dětí, druhá koupelna s WC a technické zázemí domu.

Fasáda domu je navrhována s kosým dřevěným obkladem s výraznými spárami. Rámy oken a jejich ostění mají antracitový odstín. Krytina je skládaná ze světle šedých obdélníkových tašek. V pohledech se uplatňuje přiznaná dřevěná konstrukce za okny, která je navrhována ve výrazných barevných odstínech.

Název: RD Domesi – Proseč pod Ještědem
Autor: Prodesi – Václav Zahradníček
Spolupráce: Radim Oblouk
Investor: soukromá osoba
Dodavatel: Domesi, s. r. o.
Užitná plocha: 113 m2

Vizualizace

Skici

Půdorysy