Pacov

Na prudce svažitém jižním pozemku na východním okraji Prahy se původně nacházel objekt chaty. Jeho sokl bude ponechán jako část základů pro nový RD. Nový objekt je dvoupodlažní, podsklepený v části, kde nové konstrukce přesahují stávající základy.

Jedná se o jednoduchou hmotu obdélníkového půdorysu usazenou po vrstevnici, zastřešenou pultovou střechou o sklonu 9°. Část 2NP přesahuje přes západní stěnu, na východě dům přechází do terasy. Přístup a parkovací plochy jsou zajištěny nezbytnými terénními úpravami: u vstupu na pozemek je terén zaříznut do roviny, podél jižní hrany pozemku se pak bude opěrná gabionová zeď podporující srovnanou část zahrady.

Dům je obložen horizontálním palubkovým obkladem opatřeným nátěrem bezbarvého laku. Střecha je pokryta betonovými taškami v systému vhodném pro výše zmíněný sklon pultové střechy.

Název: RD Domesi – Pacov
Autor: Prodesi - Václav Zahradníček
Realizace:
Investor: soukr. osoba
Dodavatel: Domesi, s. r. o.
Užitná plocha: 135m2  

 

Vizualizace

Skici

Půdorysy