Ládví

Terén navrhovaného domu je mírně svažitý jihozápadním směrem, ze severní strany ohraničený příjezdovou komunikací. Východním a západním směrem leží pozemky sousedních rodinných domů. V bezprostředním okolí je rozptýlená zástavba starších i nových rodinných domů bez zřejmé urbanistické koncepce.

Na pozemku stavby se v současné době nachází zahradní domek a zahrada s ovocnými stromy. Samotný dům leží v horní (severní) části parcely. Vjezd pro auta a vstup na pozemek je uvažován v místě stávajícího vjezdu, vstup do objektu je při jeho severní fasádě. Při objektu je navrženo i samostatné kryté parkovací stání.

Navrhovaný dům je dvoupodlažní, s podélnou hmotou a sedlovou střechou ve sklonu 27°. Objekt se otevírá prosklenou fasádou jižním směrem do zahrady. V přízemním podlaží se nachází všechny obytné místnosti, hygienické zázemí domu i technická místnost. V druhém, podkrovním podlaží je pokoj pro hosty a prostor u schodiště, propojený s obývacím pokojem v přízemí. Samotný dům navrhujeme jako vestavěný objekt v zahradní stavbě – jakýsi dům v domě. Tím vytváříme rozsáhlou krytou část teras a vstupu z jižní a východní strany. Vnitřní dům má takto větší intimitu a zároveň je chráněn před přímým letním sluncem a povětrnostními vlivy. Na obytnou část objektu v přízemí tedy navazuje krytá terasa, která pokračuje rampou do zahrady.
 
Koncept provozního uspořádání – dům v domě – se projevuje i ve fasádě. Obklad vnějšího domu je stejný na svislých stěnách i střeše – maloformátová krytina z cembonitových šablon diagonálně skládaných v cihlově červené barvě. Na rozdíl od tohoto má vnitrní objekt fasádu z dřevěných palubek skládaných vertikálně, s výraznou spárou. Oplechování a lem přesahů domu jsou tmavě šedé antracitové barvy.
 
Autor: Prodesi – Pavel Horák
Spolupráce: Radim Oblouk
Projektant: Jan Švarc
Dodavatel: Domesi, s. r. o.
Užitná plocha: 138,4m2

Fotografie

Vizualizace

Skici

Půdorysy