Novatop centrum

1. 2. 2015

Myšlenka na rekonstrukci výrobního centra, kde se vyrábí stavební systém NOVATOP, uzrávala dlouhou dobu. „Netajím se tím, že hlavním impulzem a inspirací byla návštěva evropské centrály společnosti Google v Zurychu,“  říká jednatel společnosti Jiří Oslizlo a dodává ke své vizi: „Přeji si skloubit plně funkční a zároveň atraktivní pracovní prostředí v maximálně přírodním duchu s možností relaxace pro mé kolegy. Věřím, že takové pracovní podmínky pak budou velkou výzvou pro vlastní motivaci a sebekontrolu našeho týmu. Zcela přirozeně je hlavní role určena NOVATOPu, který svým potenciálem vybízí k odvážným architektonickým a konstrukčním řešením. Na základě veletržních prezentací společnosti Prodesi a následně jejich realizací s naším materiálem jsem nabyl jistoty, že jsou to právě pánové Horák a Zahradníček, kteří mají dost zkušeností a fantazie na spojení těchto prvků ve fungující celek.“

Hlavním zadáním investora bylo vytvořit přátelské prostředí pro práci s důrazem na dostatečnou prostornost, osvětlení, kvalitu vnitřního prostředí a relaxační zóny. A to vše prolnout s příběhem stromu, nejen jako firemního symbolu ale i symbolu udržitelného rozvoje. Toho se architekti zhostili na jedničku. „Přestavba stávajícího zázemí firmy Novatop byla pro nás velká výzva,“ říká architekt Pavel Horák a dodává: „Stavba plní hned několik funkcí. Je zázemím výroby, nalezneme zde i kanceláře a školicí středisko. To vše musí ladit v dokonalé symbióze.“

Architektonický záměr

Lokalita stavby se nachází uprostřed průmyslového areálu v přímém kontaktu s výrobními halami a tvoří výrazný identifikační a orientační bod. Spodní dvě podlaží jsou tvořena stávající stavbou a slouží jako zázemí výroby. Na ně jsou nově postavena další dvě podlaží z  dřevěné konstrukce s nárožní věží symbolizující strom, který se prolíná s firemní filozofií.  Vrchní část stavby slouží administrativě a prostorám pro školení. Na střeše stavby je umístěna relaxační zahrada. Ve vstupní převýšené hale jsou v prostoru zavěšená dřevěná „hnízda“ s různým stupněm uzavřenosti. Obvodový plášť v podobě dřevěné fasády je z části nástavby protažen až k patě původního objektu a sjednocuje tak celkové vyznění stavby, zároveň však umožňuje vylepšení technických parametrů stávající stavby.Hlavní vstup do objektu je lávkou z přízemí do třetího patra. „V návrhu jsme pracovali i s atraktivním nočním osvětlením, kdy se vstupní hala promění v jakýsi obří lampion, který svítí jako maják do okolní krajiny a vytváří tak jasný orientační bod. Zastínění prosklené vstupní části je tvořeno textilními markýzami inspirovanými kancelářskými nalepovacími lístečky "post-it“. Nárožní věž pak v sobě reflektuje požadavek na motiv stromu, který je pojednán jako jakási dřevěná fosílie, která zároveň vytváří jak nosnou konstrukci, tak zajímavou hru světla v interiéru“ přibližuje návrh architekt Pavel Horák.

Konstrukční řešení

Nástavba objektu je navržena z masivních dřevěných panelů NOVATOP a prezentuje konstrukční a estetické možnosti tohoto materiálu. „Zároveň jsme však nechtěli, aby šlo o prvoplánovou prezentaci této technologie, která by působila jako jakási sterilní vzorkovna. Struktura konstrukce je jednak staticky funkční, jednak přináší zajímavou hru se světlem a stíny, inspirovanou korunami stromů. Například způsob zastřešení, které prochází celým objektem v posledním patře, je navržené tak, že umožňuje vynesení celého rozpětí bez vnitřních podpor a zároveň dodává ztvárnění interiéru základní charakteristiku, nebo pozitivně působí v oblasti akustiky,“ upřesňuje architekt Pavel Horák.

Autor: Prodesi – Pavel Horák, Václav Zahradníček
Spolupráce: Michal Kotlas
Investor: AGROP NOVA, a.s., výrobce systému NOVATOP