Klánovice

9. 8. 2016

Zadání investora bylo vytvořit na pozemku menší stavbu - atelier v sousedství stávajícího objektu. Nejen stávající dům, ale i vysoké borovice, které dotváří lesní charakter pozemku, nás ovlivňovaly při uvažování nad umístěním nové stavby. Investor již od začátku kladl velký důraz na maximální zachování stávajících stromů, jejich kořenů a celého okolí nové stavby. Snažili jsme se atelier situovat tak, abychom ho nenásilně na místo mezi stromy vložili, jakoby tam stál již dříve. Jeden ze stromů jsme dokonce nechali prorůstat terasou.

Od počátku jsme k návrhu přistupovali velice citlivě s důrazem na design a každý detail. Tomu odpovídá jak řešení hmoty objektu, dřevěných fasád, oken s bezrámovým zasklením, tak realizace celého interiéru na míru.

Většina interiérových prvků je vyrobena ze stejného materiálu, ze kterého je postavena nosná konstrukce domu – smrkové masivní dřevěné panely. Nosné stěny se tak krásně prolínají s vestavěnými prvky nábytku a tvoří jeden celek. Všechny kusy nábytku stejně jako stěny v interiéru jsou opatřeny běleným nátěrem a v jemných tónech se volilo i zařízení solitérním nábytkem a doplňky.

Autor: Ing. arch. Pavel Horák
Spolupráce: Ing. arch. Michal Kotlas
Autor interiéru: Ing. arch. Hana Viskupičová
Projektant: Jan Švarc
Realizace: Domesi, s.r.o.:  2015
Užitná plocha: 78m2 + 25m2 terasa

Fotogalerie

Půdorys