Jak na to?

Jak co nejdříve bydlet ve vlastní Futuře NEO?

1)      Projekt pro stavební povolení

Prvním krokem je objednání projektové dokumentace pro stavební povolení. Pro zadání projektu se zároveň definují standardy, barevnosti a verze dispozice. Projekt pro stavební povolení se hradí zvlášť mimo rozpočet stavby. V případě domu Futura NEO není v nabídce samostatný typový projekt. Součástí projektu je samozřejmě i usazení domu na pozemku.

2)      Vyřízení stavebního povolení

Na základě předaného projektu pro stavební povolení je možno zahájit inženýrskou činnost vedoucí k vydání stavebního povolení.

3)      Smlouva o dílo

Pro realizaci domu se uzavírá smlouva o dílo, kde je již konečná cena v návaznosti na vybrané standardy a rozsah dodávky. Termín předání dokončené stavby ve smlouvě o dílo pak odpovídá aktuální kapacitě, resp. vychází z rezervační smlouvy (pokud je uzavřena).

4)      Realizace

Vlastní realizace domu probíhá rychlým tempem. V klíčových bodech jsou předání jednotlivých fází a finanční plnění. Vzhledem k rychlosti výstavby doporučujeme financování dopředu důkladně konzultovat s bankou (v případě úvěru).

5)      Předání stavby

Po dokončení stavby následuje předání stavby.
 
Ale tím úplně prvním krokem je, že nás kontaktujete a domluvíte si osobní schůzku!

Ing. arch. Pavel Horák | p.horak@prodesi.cz 
Ing. arch. Václav Zahradníček | v.zahradnicek@prodesi.cz