Harmonogram

 

1)      Projekt pro stavební povolení

Prvním krokem je objednání projektové dokumentace pro stavební povolení. Pro zadání projektu se zároveň definují standardy, barevnosti a verze dispozice. Projekt pro stavební povolení se hradí zvlášť mimo rozpočet stavby. V případě domu Freestyle není v nabídce samostatný typový projekt. Součástí projektu je samozřejmě i usazení domu na pozemku.
 

2)      Vyřízení stavebního povolení

Na základě předaného projektu pro stavební povolení je možno zahájit inženýrskou činnost vedoucí k vydání stavebního povolení.
 

3)      Smlouva o dílo

Pro realizaci domu se uzavírá smlouva o dílo, kde je již konečná cena v návaznosti na vybrané standardy a rozsah dodávky. Termín předání dokončené stavby ve smlouvě o dílo pak odpovídá aktuální kapacitě, resp. vychází z rezervační smlouvy (pokud je uzavřena).
 

4)      Realizace

Vlastní realizace domu probíhá rychlým tempem. V klíčových bodech jsou předání jednotlivých fází a finanční plnění. Vzhledem k rychlosti výstavby doporučujeme financování dopředu důkladně konzultovat s bankou (v případě úvěru).
 

5)      Předání stavby

Po dokončení stavby následuje předání stavby.