Domesi je zelené

Program „Domesi je zelené“ je souborem informací, doporučení a zásad, které mají za cíl přispět k odpovědnému chování v rámci přípravy, realizace a užívání staveb Domesi.

Nejsme firma, která bezhlavě používá slova jako „ekologie“, „trvale udržitelný rozvoj“ či „úspory energií“. Názorů na tuto oblast je nepřeberně.  Jakákoliv pochybnost však končí v momentě, kdy ekologické je zároveň ekonomické či logické. Zároveň se jedná o informace, doporučení a zásady, které již z prosté logiky a zpravidla bez větších finančních prostředků či energie zlepšují naše životní prostředí. Přestože se nejedná o právně vymahatelný dokument, snažíme se tímto vysílat určitý signál pro nejen ekologické chování.

 

 

 

Program „Domesi je zelené“ je logicky členěn do tří částí:

proces a chování firmy:

V této části popisujeme, jak se chováme v běžném „firemním životě“. Jaké zásady dodržujeme a jaká doporučení dáváme našim zaměstnancům. Inspirujeme se Manuálem ekologizace kanceláře, vydaným Ústavem pro ekopolitiku, o. p. s.  Mezi základní principy, které se snažíme v kanceláři dodržovat, patří:

 • třídění odpadu, které považujeme za samozřejmost
 • využíváme filtrovanou vodu přímo z vodovodu a omezujeme tak spotřebu plastových PET lahví
 • užíváme převážně recyklovaný nebělený papír označený jako „Ekologicky šetrný výrobek“
 • používáme výrobky označené logem  – Conformité Européenne; tyto výrobky splňují požadavky týkající se zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a ochrany spotřebitele
 • do svítidel v našich kancelářích instalujeme úsporné zářivky
 • dbáme na důsledné vypínání všech kancelářských přístrojů v době, kdy na nich nepracujeme
 • používáme ekologicky šetrné čisticí prostředky


Kompletní manuál „Ekologicky šetrný, ekonomicky přínosný provoz kanceláře“ je ke stažení na www.ekopolitika.cz

produkt a jeho příspěvek

Již samotnou podstatou jsou dřevostavby předurčeny být dobrým základem pro odpovědnou architekturu vůči životnímu prostředí. Níže uvedené zásady a doporučení mají za cíl ještě další vylepšení.

 

 • již samotný materiál hlavní nosné konstrukce je materiálem plně obnovitelným a vznikajícím s minimálním nárokem na energie
 • navrhujme přiměřeně velké či spíše kompaktní domy (takové domy nezabírají zbytečně prostor na pozemku a tím i v krajině či ve městě a zároveň mají nižší náklady na provoz a údržbu, pocitu prostornosti dosahujme jinými prostředky, než přehnanými metry čtverečnými)
 • koncept i detail všech staveb navrhujme tak, aby v sobě neměly od začátku zakódován požadavek na vysokou spotřebu tepla, či nároky na údržbu (navrhujme domy s jednoznačnou a čitelnou koncepcí)
 • vytápění a jeho regulaci navrhujme s přihlédnutím k jeho optimální spotřebě či místně dostupným zdrojům
 • nejen povrchové úpravy (např. fasády, podlahy), ale i vše ostatní vybírejme ze zdrojů, pokud ne přímo lokálních, tak alespoň evropských (vždy mějme na zřeteli faktor dopravy a logistiky)
 • exotické dřeviny používejme jen výjimečně jako v pravém slova smyslu luxusní doplněk

doporučení pro klienty

Doporučení, která ještě více mohou podtrhnout rozhodnutí postavit si a žít ve stavbě, která je šetrná k životnímu prostředí. Dodržováním níže uvedených bodů se nejenže budete chovat odpovědněji k životnímu prostředí, ale zároveň díky mnohým z nich i snížíte náklady na provoz Vašeho nového domova.

 

 • při vybírání spotřebičů pro zařízení stavby dejte přednost takovým, které mají lepší parametry ve spotřebě energií a snadněji se recyklují
 • preferujte úsporné zářivky oproti klasickým žárovkám
 • do své nové domácnosti si pořiďte „sortery“ pro třídění odpadu
 • osvojte si návyky pro správné vytápění a jeho regulaci (netopte na zbytečně vysokou teplotu, nebo v době, kdy není nikdo doma)
 • vypínejte elektrické spotřebiče v době, kdy je nepoužíváte (odpojte je od sítě, nenechávejte je ani v tzv. „standby“ režimu)