Architektura a design

Architekturu chápeme jako komplexní disciplínu, která začíná úvodní skicou a končí předáním hotového domu. Samozřejmostí je pro nás zajištění všech fází projektové a inženýrské přípravy staveb včetně zajištění povolení stavby nebo kolaudace.

     

Stavět domy, ve kterých žijí lidé, nám dává smysl. Stejný smysl nám dává stavět tyto domy z lokálních zdrojů a proto dřevo, se kterým pracujeme, pochází z velké části z našich lesů a je u nás také zpracováváno. Vzniká tak maximální přidaná hodnota, kterou si lze v rámci jednoho odvětví představit (od zasazeného stromu, přes kulatinu a výrobu stavebních elementů až po vybavení interiéru). Dřevo ale nepoužíváme bezhlavě všude. Rádi ho kombinuje s jinými materiály (kamenem či pohledovým betonem).